Doba trvání série akupunkturních sezení

Délka doby potřebné pro sérii akupunkturních sezení závisí na charakteru zdravotních potíží. Náhle vzniklé krátce trvající potíže lze příznivě ovlivnit v několika akupunkturních sezeních. Dlouhodobější potíže vyžadují sérii sezení: jednou týdně většinou po dobu 6-7 týdnů. U vysloveně chronických potíží může být potřebných až 8-10 sezení nebo kratší sérii sezení zopakovat s odstupem 4-6 týdnů.