Reakce na akupunkturu

Stejně jako v klasické evropské medicíně není odpověď všech lidí na podávané léky uniformní, i při akupunktuře je odpověď na stimulaci akupunkturních bodů individuální, a to ve velmi širokém spektru variability. Na základě dlouhodobých pozorování se uvádí, že u přibližně 10% populace je akupunktura účinná jen málo. Většina populace ale vykazuje dobrý efekt akupunktury.

Někdy lze po akupunkturním sezení pozorovat reakci variabilních projevů a intenzity: v době bezprostředně po akupunktuře až několik hodin poté se může dostavit výraznější únava, proto je potřebné si na dobu alespoň několika hodin po akupukturním sezení nenaplánovat činnosti vyžadující zvýšené soustředění. Nebývá to ale příliš častá reakce.

U reakce jiného charakteru může s odstupem několika hodin po akupunktuře až následující den dojít k přechodnému zvýraznění zdravotních potíží (většinou těch, kvůli kterým byla akupunktura zahájena, ale mohou se objevit i zdánlivě naprosto nesouvisející potíže). Toto rozbouření potíží trvá jen krátkou dobu, obvykle několik hodin až několik desítek hodin a poté potíže ustupují pod původní intenzitu. Po druhém a dalším akupunkturním sezení tato reakce nebývá nebo je podstatně mírnější. Lidé s takovým typem reakce po prvním akupunkturním sezení vykazují výrazně příznivou odezvu na akupunkturu a lze u nich očekávat mimořádně dobrý efekt akupunktury (bohužel se někdy stává, že po takovém přechodném rozbouření zdravotních potíží tito lidé zavrhnou akupunkturu jako nevhodnou metodu a sérii sezení ukončí).
U většiny lidí ale k výše uvedené reakci přechodného zhoršení potíží nedochází a příznivý účinek akupunktury se projevuje postupně.