Způsoby stimulace akupunkturních bodů

Akupunkturní body lze stimulovat jednak akupunkturníma jehlama a jednak neinvazivními postupy: například elektrostimulací, stimulací magrainem, magnety, laserem, lokálním působením tepla moxibuscí a dalšími způsoby. Volba vhodného způsobu stimulace akupunkturních bodů se řídí více faktory.

Obrázek:
Srovnání běžných injekčních jehel (dolní dvě jehly) s akupunkturní jehlou používanou při ušní akupunktuře (jehla nahoře)


Je pochopitelné, že někteří lidé se obávají použití jehel. Napíchnutí aktivního akupunkturního bodu jehlou nelze považovat za naprosto nebolestivou záležitost. Práh vnímání bolesti se u různých lidí liší, je to do značné míry vrozená vlastnost, a proto není ničí „zásluhou“ ani „ostudou“, když má práh vnímání bolesti vyšší nebo nižší. Pokud lze dosáhnout stejných výsledků pomocí jiných metod než zaváděním jehel, není důvodů tyto metody nepoužít. Někdy je ale použití jehel mnohem účinnější než použití jiných metod. V této souvislosti je ale potřebné zdůraznit, že akupunkturní jehly jsou jiné než běžné injekční jehly, například jsou několikanásobně tenčí, což výrazně zmírňuje nepříjemný pocit při jejich zavádění.


Stimulace akupunkturních bodů magrainovými kuličkami

Magrain je speciální slitina určena pro akupresuru. Používá se ve formě kuliček o průměru 1,2 mm, nejčastěji v povrchové úpravě postříbřené (k sedaci akupunkturního bodu). Magrainové kuličky jsou v místě akupunkturního bodu přidržovány náplastí o průměru 7 mm (tělová barva náplasti nebo průhledná náplast; při alergii na běžnou náplast lze použít hypoalergenní náplast).

Obrázky:
Magrainové nalepovací kuličky postříbřené - pohled ze strany magrainu a ze strany náplasti


Magrain se zpravidla ponechává na akupunkturním bodu několik dní. Nalepenou magrainovou kuličku je potřebné několikrát denně zatlačit na dobu 30-60 vteřin (prsty proti sobě) směrem kolmo k povrchu kůže, aby nedošlo k jejímu posunu mimo původní akupunkturní bod. Magrainová kulička může někdy způsobit svým tlakem až hlubší prohlubinku v kůži ušního boltce. Proto se místo aplikace náplasti s kuličkou předem potírá desinfekčním prostředkem. Pokud by došlo v místě nalepené magrainové kuličky k zarudnutí doprovázenému bolestí, je potřebné nalepenou kuličku odstranit a postupovat dle doporučení.


Elektrická stimulace akupunkturních bodů

Obrázek:
Aktivní elektroda elektroakupunkturního přístroje


Elektrický akupunkturní přístroj se používá jednak pro diagnostiku (vyhledání nebo ověření aktivity konkrétního akupunkturního bodu), a jednak pro elektrickou stimulaci nebo sedaci akupunkturního bodu. Výhoda elektrické stimulace spočívá v její neinvazivnosti. Akupunkturní bod se stimuluje dotekem elektrody - elektrickým proudem o přesně definovaných parametrech. Často bývá potřebné aktivní bod stimulovat až do nepříjemného pocitu blížícího se bolesti. Konkrétní intenzita stimulace a délka aplikace závisí na konkrétních potížích, nálezu na uchu a dalších faktorech.