Akupunktura při odvykání kouření

Akupunktura je účinnou pomůckou pro kuřáky, kteří se rozhodli zbavit své závislosti. Nemá ale smysl, aby kuřák začínal akupunkturu, pokud sám nechce přestat kouřit (například pokud byl na odvykání pouze "odeslán" nebo dotlačen okolnostmi v zaměstnání, přičemž jemu samotnému kouření vyhovuje).
Jedním z mechanizmu účinku akupunktury je tlumení abstinenčních příznaků po ukončení kouření.

Pro efekt akupunktury je ideální, pokud kuřák přijde na první akupunkturní sezení s mírnými abstinenčími příznaky po krátkodobém ukončení kouření. Z tohoto důvodu pokud je silným kuřákem, který kouří každou hodinu, nesmí kouřit alespoň několik hodin před akupunkturním sezením. Pokud kouří jen občas, musí přestat kouřit takovou dobu, aby začal pociťovat, že mu cigarety chybí. To nejhorší, co může pro zdárný průběh akupunktury udělat, je vykouřit ještě „poslední cigaretu“ tesně před akupunkturním sezením.

U některých lidí se může po sérii akupunkturních sezení (většinou 4-6 sezení v 1-týdenních intervalech) ukázat potřeba s odstupem několika týdnů a později s odstupem několika měsíců 1-2 akupunkturní sezení k udržení potlačení závislosti.